Arkivskolen - 2022-23
Ett-årig nettbasert kurs med innsendingsoppgaver.
Firma: Tast inn organisasjonsnummer og firma vil komme opp automatisk. Eventuellt søk på firmanavn/adresse i samme felt. Feltet er knyttet opp til Brønnøysundsregistrene. Det betyr at du kun får registrert selskaper/foretak/organ med egne organisasjonsnummer. Bruk kommentarfeltet hvis faktura skal sendes til en annen adresse.


Påmelding

Bedrift er påkrevd

Kontaktperson er påkrevet
Kontaktpersons e-post er påkrevd

Samtykke om behandling av personopplysninger

Personopplysninger:
For å kunne motta påmeldinger og tilby kurs til de påmeldte, har vi behov for å lagre enkelte opplysninger om hver enkelt deltaker. Dette inkluderer:

  • Navn, epost og telefonnummer
  • Hvilket kurs du ønsker å ta
  • Kommentarer du legger inn i påmeldingsskjemaet
Formålet med å bruke disse opplysningene er å kunne tilby deltakerne den oppfølgingen vi har lovet både i forkant, underveis og i etterkant av kurset.

Det vil si at nettlærer samt fagansvarlig vil ha tilgang til disse opplysningene for å kunne utføre sitt oppdrag.

Tredjepart:
  • Leverandøren Braathe Gruppen AS har tilgang til dine opplysninger kun for å sikre leveranse og administrasjon av påmeldinger via det aministrative verktøyet Kursadmin. Dette er regulert i en avtale mellom Braathe Gruppen og NETTOPPlæring.
  • Leverandøren Didac får tilgang til dine opplysninger kun for å sikre leveranse og administrasjon av nettkurs gjennom læringsplattformen Didac Trainer. Dette er regulert i en avtale mellom Didac og NETTOPPlæring.
Utover dette vil disse opplysningene ikke på noe tidspunkt vil bli videreformidlet til tredjepart!

Lagring:
Deltakernes opplysninger lagres for å sikre dokumentasjon av status på påmeldingene.

Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon før samtykke: post@nettopplaering.no

Informasjon
Kurssted
Nettbasert

Pris
13400,00

Tilgjengelige plasser
Ja