K-KODER - Bruk av K-KODER - Kommunenes arkivnøkkel
FOR BEDRIFTSKUNDER: Feltet "Firma" er knyttet opp til Brønnøysundsregistrene. Det betyr at du kun får registrert selskaper/foretak/organ med egne organisasjonsnummer. Bruk kommentarfeltet hvis faktura skal sendes til en annen adresse.


Påmelding

Bedrift er påkrevd

Kontaktperson er påkrevet
Kontaktpersons e-post er påkrevd
Informasjon
Kurssted
Nettbasert

Pris
For priser se i kursinvitasjonen.

Tilgjengelige plasser
Ja