Arkivskolen LIGHT
1/2 årlig nettbasert kurs med løpende oppstart.


Påmelding

Fornavn er påkrevd
Etternavn er påkrevd
E-post er påkrevd
Mobil er påkrevd
Adresse er påkrevet
Postnummer er påkrevd
By er påkrevd

Får vi lov til å lagre opplysninger om deg?

Personopplysninger:
For å kunne tilby deg dette kurset, har vi behov for å lagre enkelte opplysninger om deg. Dette inkluderer:

  • Navn, epost og telefonnummer
  • Hvilket kurs du ønsker å ta
  • Kommentarer du legger inn i påmeldingsskjemaet
Formålet med å bruke disse opplysningene er å kunne tilby deg som deltaker den oppfølgingen vi har lovet deg både i forkant, underveis og i etterkant av kurset.

Det vil si at din nettlærer samt fagansvarlig vil ha tilgang til disse opplysningene for å kunne utføre sitt oppdrag.

Tredjepart:
  • Leverandøren Serit Itum har tilgang til dine opplysninger kun for å sikre leveranse og administrasjon av påmeldinger via deres kursadministrative plattform Kursadmin. Dette er regulert i en avtale mellom Serit Itum og NETTOPPlæring.
  • Leverandøren Didac får tilgang til dine opplysninger kun for å sikre leveranse og administrasjon av nettkurs gjennom læringsplattformen Didac Trainer. Dette er regulert i en avtale mellom Didac og NETTOPPlæring.
Utover dette vil disse opplysningene ikke på noe tidspunkt vil bli videreformidlet til tredjepart!

Lagring:
Dine opplysninger lagres for å sikre dokumentasjon av status på dine påmeldinger.

Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon før samtykke: post@nettopplaering.no

Informasjon
Kurssted
NETTOPPlæring

Pris
6500,00

Tilgjengelige plasser
Ja